emisné PODMIENKY

Emitent

Nastav.it s.r.o.

NÁZOV DLHOPISOV

Future Mining 12/2022

STIAHNUŤ DOKUMENT

ZMENY V RÁMCI EMISIE

Nastav.it s.r.o.

Future Mining 02/2023

Nastav.it s.r.o.

Future Mining 08/20/3

Future Mining Asset s.r.o.

Future Mining 12/2024

Future Mining Asset s.r.o.

Future Mining 10/2025

Future Mining Asset s.r.o.

Future Mining 11/20/5

Future Mining Asset s.r.o.

Future Mining 11/21/5

Nastav.it s.r.o.

Future Mining 9/21/3